For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

CIM Awards

CIM Awards 2018

Vi innførte og arrangerte CIM awards for første gang under CIM-konferansen 2017. Formålet er å løfte frem og gjøre stas på noen av de mange som hver dag jobber målrettet og iherdig med risikostyring, beredskap og krisehåndtering. Vi vet at mange også jobber alene og med begrensede ressurser, men likevel får utrettet mye. Gjennom CIM awards håper vi å kunne fortelle noen flere historier og gjennom dette bidra med inspirasjon og erfaringsdeling til oss andre.

 

I 2018 fikk vi nominasjoner i tre ulike kategorier

 • Årets CIM-kommune: Ålesund kommune
  De nominerte var: Stavanger kommune, Ålesund kommune, Eigersund kommune
 • Årets CIM-sjel: Ulf Klevstad (ENI)
  De nominerte var: Pia Fjærli (OFFB), Ulf Klevstad (ENI) og Ole Petter Flendalen (RESQ)
 • Årets CIM-virksomhet: Meteorologisk institutt
  De nominerte var: DSB, Meteorologisk institutt og NRK

Årets vinnere, Ingunn Stette på vegne av årets CIM-kommune Ålesund, og Ulf Klevstad fra ENI , årets CIM-sjel.

Glade vinnere av CIM Awards 2018. Ingunn Stette på vegne av Alesund kommune og Ulf Klevstad fra ENI Norge

 

Du kan allerede nominere dine kandidater til 2019 i skjema nederst på denne siden.

 

Kriterier

Årets CIM-virksomhet:

Vi ser etter en virksomhet som bruker CIM på en helheltlig og systematisk måte i sitt arbeid med kvalitet sikkerhet og beredskap. Virksomheten er bevisst mulighetene og fordelene ved bruk av CIM, og har forankret disse i sin virksomhet.

 

Årets CIM-sjel:

Vi ser etter en ildsjel som ivrer etter å ta i bruk CIM i flere deler av virksomheten, som er løsningsorientert og går foran som et godt eksempel internt. Denne personen er gjerne selve beskrivelsen av en superbruker i CIM.

 

Årets CIM-kommune:

Vi ser etter en kommune som bruker CIM på en utmerket og systematisk måte i sitt arbeid med beredskap og krisehåndtering. Kommunen er bevisst mulighetene og fordelene ved bruk av CIM, og har forankret disse i organisasjonen.

 

Vi trenger derfor ditt bidrag til å nominere – enten deg selv eller din egen virksomhet, eller andre du mener fortjener å bli nominert.

Fyll inn informasjon i skjemaet, så tar vi kontakt når nominasjonen er avsluttet.

 

 

Heder og ære

I tillegg til heder og ære får vinnerne av CIM awards følgende premier:

Årets CIM-virksomhet får velge mellom:

 • To dager med hjelp fra en erfaren CIM-konsulent, eller
 • Valgfri CIM-modul, eller
 • Digital opplæring i i CIM i ett år for hele virksomheten

Årets CIM-sjel får:

 • Et beløp som doneres til veldedig formål og brukes til beredskapsformål, og
 • Digital opplæring i CIM i ett år for hele sin virksomhet

Årets CIM-kommune får velge mellom:

 • To dager med hjelp fra en erfaren CIM-konsulent, eller
 • Valgfri CIM-modul, eller
 • Digital opplæring i i CIM i ett år for hele kommuneadministrasjonen

Nominer dine kandidater for 2019 her:

CIM awards 2017

Vi arragngerte CIM awards for første gang, med hensikt å løfte frem gode amabassadører. Det var utlyst nominasjoner for to ulike kategorier; årets CIM-virksomhet og årets CIM-sjel.

 

Vinnere

Årets CIM-virksomhet:
AVINOR

 

Vi så etter en virksomhet som bruker CIM på en helheltlig og systematisk måte i sitt arbeid med kvalitet sikkerhet og beredskap. Virksomheten er bevisst mulighetene og fordelene ved bruk av CIM, og har forankret disse i sin virksomhet.

 

Årets CIM-sjel(er):

Camilla Riise og Christopher Moen

Vi så etter en ildsjel som ivrer etter å ta i bruk CIM i flere deler av virksomheten, som er løsningsorientert og går foran som et godt eksempel internt. Denne personen er gjerne selve beskrivelsen av en superbruker i CIM.

 

Vinnere CIM awards 2017 - AVINOR ved Johan Lindstrøm og Christopher Moen

 

To glade vinnere tok i mot prisen på middagen under CIM-konferansen. Johan Lindstrøm til venstre på vegne av AVINOR og Christopher Moen, for Camilla og Christopher. 

 

 

De nominerte 2017

De nominerte til årets CIM-virksomhet var:

 • NRK
 • Meterologisk Institutt
 • AVINOR

De nominerte til årets CIM-sjel var:

 • Per Ketil Riisem, Trondheim kommune
 • Camilla S. Riise og Christopher Moen, Krisestøtteenheten, Justis- og beredskapsdepartementet
 • Åshild Steinberg Holmen, Stavanger kommune
 • Johan Lindstrøm, Avinor
 • Torstein Breivik, Karmøy kommune