CIM Awards

CIM Awards 2020

Har du en kollega som prater om CIM i lunsjpausen? En som stadig kommer med nye triks og løsninger "du bare MÅ" ta i bruk? Kanskje en som er grodd fast i en CIM innerst inne på et hjørnekontor uten vindu? Eller kanskje bare noen som elsker beredskap?

 

Uansett sitter du nok på en het kandidat til å vinne Ildsjel-prisen under årets CIM-Awards! Nominer dine kandidater nå!

 

- Vi vet at det finnes utrolig mange der ute som legger rette til for at CIM skal fungere i hverdagen til mange organisasjoner, bedrifter, instanser og enkeltpersoner der ute. Et verktøy med så mange muligheter er avhengig både av en dyktig beredskapsorganisasjon, men også en ildsjel som inspirerer og engasjerer andre til å bidra i beredskapsarbeidet, sier prosjektleder for CIM-konferansen 2019, Tove Selbekk.

 

I tillegg til Årets CIM-sjel ser F24 også etter kandidater til Årets CIM-virksomhet og Årets CIM-kommune.

 

- Aldri før har så mange hatt CIM som et anker i sin beredskap. Det er spennende og givende for oss som jobber med dette å se virksomheter og kommuner bruke CIM helhetlig og systematisk i sin hverdag. Det er på sin plass å trekke frem disse som går bresjen og baner vei. På den måten kan andre også få tilgang til nyttig informasjon og læring. Utveksling av nye ideer og erfaringer er nettopp det CIM-konferansen er laget for, sier Selbekk.

 

Tidligere nominerte av CIM Awards inkluderer blant annet Meteorologisk Institutt, Ålesund kommune, Avinor og NRK.

 

Nominer dine kandidater i skjema under. Du kan nominere i en-, to-, eller alle tre kategoriene. Hverken du eller den/de du nominerer MÅ delta på CIM-konferansen :) 

Nominer dine kandidater for 2020 her:

 

 

Kriterier

Årets CIM-virksomhet:

Vi ser etter en virksomhet som bruker CIM på en helheltlig og systematisk måte i sitt arbeid med kvalitet sikkerhet og beredskap. Virksomheten er bevisst mulighetene og fordelene ved bruk av CIM, og har forankret disse i sin virksomhet.

 

Årets CIM-sjel:

Vi ser etter en ildsjel som ivrer etter å ta i bruk CIM i flere deler av virksomheten, som er løsningsorientert og går foran som et godt eksempel internt. Denne personen er gjerne selve beskrivelsen av en superbruker i CIM.

 

Årets CIM-kommune:

Vi ser etter en kommune som bruker CIM på en utmerket og systematisk måte i sitt arbeid med beredskap og krisehåndtering. Kommunen er bevisst mulighetene og fordelene ved bruk av CIM, og har forankret disse i organisasjonen.

 

Vi trenger derfor ditt bidrag til å nominere – enten deg selv eller din egen virksomhet, eller andre du mener fortjener å bli nominert.

Fyll inn informasjon i skjemaet, så tar vi kontakt når nominasjonen er avsluttet.

 

Heder og ære

I tillegg til heder og ære får vinnerne av CIM awards følgende premier:

Årets CIM-virksomhet får velge mellom:

 • To dager med hjelp fra en erfaren CIM-konsulent, eller
 • Valgfri CIM-modul, eller
 • Digital opplæring i i CIM i ett år for hele virksomheten

Årets CIM-sjel får:

 • Et beløp som doneres til veldedig formål og brukes til beredskapsformål, og
 • Digital opplæring i CIM i ett år for hele sin virksomhet

Årets CIM-kommune får velge mellom:

 • To dager med hjelp fra en erfaren CIM-konsulent, eller
 • Valgfri CIM-modul, eller
 • Digital opplæring i i CIM i ett år for hele kommuneadministrasjonen

CIM Awards 2019

I 2019 fikk vi nominasjoner i tre ulike kategorier

 • Årets CIM-kommune: Trondheim kommune
  Finalistene var: Trondheim kommune, Stjørdal kommune, Oslo kommune v/Helseetaten
 • Årets CIM-sjel: Line Steinnes (Equinor)
  Finalistene var: Line Steinnes (Equinor), Wegard Østby (NRK) og Synne Aspås og Audun Martinsen (Øvre Romerike brann og redning)
 • Årets CIM-virksomhet: NRK
  Finalistene var: NRK, Øvre Romerike brann og redning og Mattilsynet

 

CIM Awards 2018

I 2018 fikk vi nominasjoner i tre ulike kategorier

 • Årets CIM-kommune: Ålesund kommune
  De nominerte var: Stavanger kommune, Ålesund kommune, Eigersund kommune
 • Årets CIM-sjel: Ulf Klevstad (ENI)
  De nominerte var: Pia Fjærli (OFFB), Ulf Klevstad (ENI) og Ole Petter Flendalen (RESQ)
 • Årets CIM-virksomhet: Meteorologisk institutt
  De nominerte var: DSB, Meteorologisk institutt og NRK

Årets vinnere, Ingunn Stette på vegne av årets CIM-kommune Ålesund, og Ulf Klevstad fra ENI , årets CIM-sjel.

Glade vinnere av CIM Awards 2018. Ingunn Stette på vegne av Alesund kommune og Ulf Klevstad fra ENI Norge

 

 

CIM awards 2017

Vi arragngerte CIM awards for første gang, med hensikt å løfte frem gode amabassadører. Det var utlyst nominasjoner for to ulike kategorier; årets CIM-virksomhet og årets CIM-sjel.

 

Vinnere

Årets CIM-virksomhet:
AVINOR

 

Vi så etter en virksomhet som bruker CIM på en helheltlig og systematisk måte i sitt arbeid med kvalitet sikkerhet og beredskap. Virksomheten er bevisst mulighetene og fordelene ved bruk av CIM, og har forankret disse i sin virksomhet.

 

Årets CIM-sjel(er):

Camilla Riise og Christopher Moen

Vi så etter en ildsjel som ivrer etter å ta i bruk CIM i flere deler av virksomheten, som er løsningsorientert og går foran som et godt eksempel internt. Denne personen er gjerne selve beskrivelsen av en superbruker i CIM.

 

Vinnere CIM awards 2017 - AVINOR ved Johan Lindstrøm og Christopher Moen

 

To glade vinnere tok i mot prisen på middagen under CIM-konferansen. Johan Lindstrøm til venstre på vegne av AVINOR og Christopher Moen, for Camilla og Christopher. 

 

 

De nominerte 2017

De nominerte til årets CIM-virksomhet var:

 • NRK
 • Meterologisk Institutt
 • AVINOR

De nominerte til årets CIM-sjel var:

 • Per Ketil Riisem, Trondheim kommune
 • Camilla S. Riise og Christopher Moen, Krisestøtteenheten, Justis- og beredskapsdepartementet
 • Åshild Steinberg Holmen, Stavanger kommune
 • Johan Lindstrøm, Avinor
 • Torstein Breivik, Karmøy kommune