For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Foredragsholdere

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Tove Selbekk
Prosjektleder
40 00 19 08

Dag 1: Erfaringslæring

Kristian Firing

Navn

Kristian Firing


Virksomhet

NTNU


Stilling

FørsteamanuensisBakgrunn/erfaring:
Kristian har lang fartstid fra operative miljøer, først som militært ansatt i Luftforsvaret, og senere som foreleser og forsker på operative miljøer. Han har skrevet mange bøker og vitenskapelige artikler, blant annet om  lederutvikling og verdien av trening og evaluering.  

 

Hovedfokus i foredraget:

"Øvelse gjør mester" er en setning som alle kan, men ikke mange skjønner dybden av. Dette ønsker Kristian at vi skal reflektere litt rundt og lære denne dagen. På veien fra novise til ekspert så forandrer måten man jobber på seg fra å være overveiende analytisk til å bli intuitiv. På ekspertnivå gjør man ting på feeling og magefølelse og tar likevel ofte de riktige beslutningene.


Les mer her.

Dag 1: Hybride hendelser - vår største trussel

Jack Fischer Eriksen

Navn

Jack Fischer Eriksen


Virksomhet

Næringslivets Sikkerhetsråd/ÅF Advansia


Stilling

DirektørBakgrunn/erfaring:

Jack har bakgrunn fra både politi og næringsliv.  Han har tidligere blant annet jobbet i STOP - Nordic Content Protection/Canal Digital AS.  Der jobbet Eriksen blant annet med å bekjempe ulovlig streaming og ulovlig tilgang til fjernsynssendinger som mottas via parabol, digitalt bakkenett, IP-TV eller kabel-TV-anlegg.  Før dette jobbet Eriksen i tolv år i politiet. I 2018 går Jack fra stillingen som direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd til ÅF Advansia.

 

Hovedfokus i foredraget:

På CIM-konferansen skal Jack legge frem helt nye tall rundt sikkerhetshendelser i Norge, basert på intervju med 2500 ledere om hvor stor oversikt man har over trusselbildet til sin bedrift.

Jack sier: "Det er for få som leser myndighetenes risikovurderinger og tar i bruk rådene. Det er viktig med informasjonsflyt mellom næringene og myndighetene. Det er for lite åpenhet rundt hendelser og det gir et dårlig læringsgrunnlag".

 

Les mer her.

Dag 1: Nyheter i CIM

Frode Lien Otnes

Navn

Frode Lien Otnes


Virksomhet

One Voice


Stilling

Administrerende direktørBakgrunn/erfaring:

Frode er administrerende direktør i One Voice. Han er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. I 2006 startet han One Voice AS, med hensikten å utvikle et elektronisk krisestøtteverktøy. Frode har siden den gang ledet utviklingen av CIM og har aktiv prosjekterfaring fra implementeringen av CIM i blant annet regjeringens krisestøtteenhet og den omfattende implementeringen av krisehåndteringsverktøy hos DSB, fylkesmenn og kommuner. Sammen med Helsedirektoratet implementerte han også HelseCIM i alle landets helseforetak i 2012.

 

Hovedfokus i foredraget:

Frode presenterer nyheter som er lansert i CIM så langt i 2019, og spår noe om fremtiden. 

 

Fordes beste beredskapstips:

Den beste beredskapen er forebyggende!

Konferansier: Eivind Moen

Eivind Moen

Navn

Eivind Moen


Virksomhet

One Voice


Stilling

Prosjekt- og leveransesjefBakgrunn/erfaring:

Eivind leder til daglig ressursene i One Voice som bistår nye kunder med å ta i bruk CIM, eksisterende kunder med å ta i bruk nye moduler eller funksjonalitet, holder kurs og opplæring, og oppfølging av kunder. Til sammen utgjør dette syv ansatte. I tillegg opprettholder Eivind samarbeidet med partner One World AS.

 

Eivind har hovedtyngden av erfaring og utdanning fra Forsvaret, hvor han har utdannet og ledet operative enheter samt jobbet med lederutvikling og krisehåndtering.

 

Hovedfokus:

Eivind har vært prosjektleder for CIM-konferansen de siste fem årene. I år har han overlatt roret til andre, men han slipper ikke unna å lede oss igjennom programmet med sin stødige hånd.