For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Foredragsholdere

Ons. 10:15: Sykkel-VM og samvirke

Ivar Konrad Lunde

Navn

Ivar Konrad Lunde


Virksomhet

Bergen kommune


Stilling

BeredskapssjefBakgrunn/erfaring:

Ivar har siden 2014 vært beredskapssjef i Bergen kommune. Fra høsten 2015 var han prosjektleder for Bergensregionens og bysamfunnets samvirkeprosjekt innen samfunnssikkerhet og beredskap for Sykkel-VM 2017. Lunde har lang og bred erfaring fra risikostyring og beredskapsarbeid i Forsvaret, politiet, kommunesektoren, og som konsulent for private og offentlige virksomheter, både nasjonalt og internasjonalt. Han underviser på høyskolestudier i beredskapsledelse, og er forfatter av læreboken «Praktisk krise- og beredskapsledelse».      

 

Hovedfokus i foredraget:

Samvirke.

 

Ivars beste beredskapstips:

Gjør jobben og ha utholdenhet!

       

Ons. 11:00: Nyheter i CIM

Frode Lien Otnes

Navn

Frode Lien Otnes


Virksomhet

One Voice


Stilling

Administrerende direktørBakgrunn/erfaring:

Frode er administrerende direktør i One Voice. Han er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. I 2006 startet han One Voice AS, med hensikten å utvikle et elektronisk krisestøtteverktøy. Frode har siden den gang ledet utviklingen av CIM og har aktiv prosjekterfaring fra implementeringen av CIM i blant annet regjeringens krisestøtteenhet og den omfattende implementeringen av krisehåndteringsverktøy hos DSB, fylkesmenn og kommuner. Sammen med Helsedirektoratet implementerte han også HelseCIM i alle landets helseforetak i 2012.

 

Hovedfokus i foredraget:

Frode presenterer nyheter som er lansert i CIM så langt i 2018, og spår noe om fremtiden. 

 

Fordes beste beredskapstips:

Den beste beredskapen er forebyggende!

Ons. 13:00: Alternativ bruk av CIM til håndteringen av en uønsket hendelse

Jonny Brodersen

Navn

Jonny Brodersen


Virksomhet

Nordland fylkeskommune


Stilling

Kvalitetssjef og beredskapslederBakgrunn/erfaring:

Jonny er utdannet politi og har 10 års erfaring fra etaten. I tillegg har han arbeidet 10 år i forsvaret, der han hovedsakelig har arbeidet med kvalitetsstyring, sikkerhet og beredskap ved den sivil/militære flyplassen i Bodø. Gjennom forsvaret var Brodersen også utstasjonert som sikkerhetsansvarlig for basen til Norge under Norges FN bidrag i Mali, Afrika 2016. Han har gjennomført masterstudie innen «Samfunnssikkerhet og kriseledelse» og har siden høsten 2016 vært kvalitetssjef og beredskapsleder ved Nordland fylkeskommune.

Siden Jonny også er informasjonssikkerhetsansvarlig i organisasjonen, har han i tillegg  til å bygge opp kvalitetssystemet og beredskapssystemet i Nordland fylkeskommune,  bygd opp system for ivaretakelse av GDPR.

 

Hovedfokus i foredraget:

Hvordan bruke CIM til å håndtere en uønsket hendelse.

 

Jonnys beste beredskapstips:

Sitat Dwight D. Eisenhower: «The plan is nothing, but the planning is everything»

 

 

Ons. 13:00: Alternativ bruk av CIM til håndteringen av en uønsket hendelse

Ulf Klefstad

Navn

Ulf Klefstad


Virksomhet

Eni Norge AS


Stilling

HSEQ Manager District OperationBakgrunn/erfaring:

Ulf har jobbet  åtte år i Kystvakten i diverse stillinger Fiskoff, Nk og  Skipssjef. Han har også vært  åtte år i Kystverket som Losoldermann/ Sjøtrafikksjef. Klefstad er i dag stasjonert i Eni Norge AS hvor han begynte for seks år siden.  HSEQ/Oil spill/Marine om bord på Goliat FPSO og nå HSEQ Manager for District Operation Eni Norge.

 

Hovedfokus i foredraget: 

Utvikling og bruk av CIM for 1. linje offshore.

 

Ulfs beste beredskapstips:

Utarbeid gode systemer/rutiner og tren på samme måte som du vil løse hendelsen på.

 

                               

 

Ons. 13:30: Håndtering av hendelse og bruk av CIM.

Ingrid Vik

Navn

Ingrid Vik


Virksomhet

TINE SA


Stilling

Leder beredskapssenterBakgrunn/erfaring:

Ingrid har hatt lederstillinger innen flere næringsmiddelbedrifter (nasjonale og internasjonale) innen produksjon, HMS og industrivern og kvalitets- og matsikkerhetsområder. Hun er i dag leder på beredskapssenteret i TINE SA.

 

Hovedfokus i foredraget:

Deler erfaring fra en reell beredskapssak hos TINE.

 

Ingrids beste beredskapstips:

Behold roen og få oversikt!

 

Ons. 14:00: Håndtering av "lyngbrannen på Frøya", Frøya kommune

Marit Wisløff Norborg

Navn

Marit Wisløff Norborg


Virksomhet

Frøya kommune


Stilling

Leder strategi, utvikling og kultursjefBakgrunn/erfaring:

Marit har Bachlor i journalistikk og en Master i offentlig ledelse fra CBS. Hun har 28 år i offentlig sektor som kommunikasjonssjef, kultursjef og beredskapsansvarlig.

 

Hovedfokus i foredraget:

Bruk av CIM som støtteverktøy for beredskapsledelsen til håndtering av lyngbrannen 2014.

 

Marits beste beredskapstips:

Øve, øve og øve!

 

 

Ons. 15:00: Ansatt- og pårørendehåndtering ved kriser

Petter Skants

Navn

Petter Skants


Virksomhet

Sjømannskirken


Stilling

Beredskapsleder og prestBakgrunn/erfaring:

Petter er ordinert prest i Den norske Kirke. De siste 20 årene har han jobbet med rammede og pårørende etter ulykker og katastrofer. Han har gitt ut to bøker om emnet og holdt en rekke foredrag og kurs for næringslivet, NGO-organisasjoner og undervisningsinstitusjoner.

 

Hovedfokus i foredraget:

Fokus i foredraget er de tre grunnleggende fokus som må prege menneskelig oppfølging av  ulykker og katastrofer.

 

Petters beste beredskapstips:

Du blir aldri god i noe uten å øve.

Ons 15:30: Helhetlig risikostyring eller oppstykket og delt?

Yousef Abu Afifi

Navn

Yousef Abu Afifi


Virksomhet

Meteorologisk institutt


Stilling

Underdirektør og leder for risiko, sikkerhet og beredskapBakgrunn/erfaring:

Yousef har mer enn ti års erfaring med risikostyring, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering fra offentlig sektor. Har er leder for risikostyringsarbeidet ved Meteorologisk institutt, der han har jobbet siden 2014. Meteorologisk institutt har implementert et helhetlig, risikobasert styringssystem i METCIM. Han var tidligere seniorrådgiver i Helsedirektoratet og deltok i håndteringen av blant annet 22. juli, In Amenas, svineinfluensaen og Fukushima-ulykken, og ledet implementeringen av HelseCIM i helsesektoren. Yousef har bachelorstudier i helseledelse og samfunnsøkonomi og en mastergrad fra Universitetet i Stavanger i risikostyring og sikkerhetsledelse. Hans avsluttende masteroppgave handler om helhetlig risikostyring i offentlig sektor.

 

Hovedfokus i foredraget:

Meteorologisk institutt har implementert CIM som et helhetlig risikobasert styringssystem. Yousef vil fortelle om hva Meteorologisk institutt legger i begrepet helhetlig, risikobasert styringssystem og hvilke erfaringer de har gjort seg i implementeringsarbeidet.

 

Yousefs beste beredskapstips:

Integrer beredskapen i risikostyringen og definer når uønskede hendelser skal håndteres som kriser.

Ons. 16:15: Beredskapskommunikasjon og omdømme - i et selskap under omstilling og utvikling.

Jonette Øyen

Navn

Jonette Øyen


Virksomhet

Bane NOR


Stilling

Sjef fagenhet for strategisk beredskapskommunikasjonBakgrunn/erfaring:

Jonette er en erfaren strategisk kommunikatør, med særlig spesialisering innen beredskap. Hun har 20 års erfaring, i hovedsak i lederposisjoner og med stor bransjebredde. I Bane NOR er hun sjef for fagenhet for beredskapskommunikasjon i konsernsjefens stab. Hun har vært beredskapssjef i Riksarkivet, og hun har hatt lederstillinger innen kommunikasjon blant annet ved Oslo og Ullevål universitetssykehus, DSB, Norwegian og Konkurransetilsynet. Hun har også jobbet med kommunikasjon i Statoil og Kreditkassen. I tillegg har hun vært ti år i NRK som journalist, programleder og vaktsjef. Av utdanning er Øyen cand.mag. med spesialisering i medier og kommunikasjon og hun er bedriftsøkonom. Hun har jobbet med CIM og utvikling av CIM i flere år.

 

Hovedfokus i foredraget:

Hvordan styrke kommunikasjonsmiljøet for å utvikle beredskapskommunikasjon og gjennom det bedre samhandling og forståelse av egne roller under en hendelse, og samtidig kunne se omdømmerisiko og beredskapskommunikasjon under ett.

 

Jonettes beste beredskapstips:

Med en god beredskapsplan blir man enda bedre på å improvisere resten.

 

Ons. 16:45: Mørketallsundersøkelsen 2018, noen smakebiter som bør interessere deg!

Jack Fischer Eriksen

Navn

Jack Fischer Eriksen


Virksomhet

Næringslivets Sikkerhetsråd


Stilling

DirektørBakgrunn/erfaring:

Jack har bakgrunn fra både politi og næringsliv.  Han har tidligere blant annet jobbet i STOP - Nordic Content Protection/Canal Digital AS.  Der jobbet Eriksen blant annet med å bekjempe ulovlig streaming og ulovlig tilgang til fjernsynssendinger som mottas via parabol, digitalt bakkenett, IP-TV eller kabel-TV-anlegg.  Før dette jobbet Eriksen i tolv år i politiet.

 

Hovedfokus i foredraget:

Jack skal presentere «Mørketallsundersøkelsen 2018», og noen funn som bør interessere deg. Mørketallsundersøkelsen gjennomføres av Næringslivets Sikkerhetsråd, og er enestående i Norge og et viktig bidrag for å kartlegge omfanget av datakriminalitet og IT-sikkerhetshendelse, samt å øke bevissthet rundt informasjonssikring og omfanget av sikringstiltak i norske virksomheter.

Konferansier: Eivind Moen

Eivind Moen

Navn

Eivind Moen


Virksomhet

One Voice


Stilling

Prosjekt- og leveransesjefBakgrunn/erfaring:

Eivind leder til daglig ressursene i One Voice som bistår nye kunder med å ta i bruk CIM, eksisterende kunder med å ta i bruk nye moduler eller funksjonalitet, holder kurs og opplæring, og oppfølging av kunder. Til sammen utgjør dette syv ansatte. I tillegg opprettholder Eivind samarbeidet med partner One World AS.

 

Eivind har hovedtyngden av erfaring og utdanning fra Forsvaret, hvor han har utdannet og ledet operative enheter samt jobbet med lederutvikling og krisehåndtering.

 

Hovedfokus:

Eivind er One Voice sin prosjektleder for CIM-konferansen 2018, og skal lede oss igjennom arrangementet.