Foredragsholdere 2019

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Tove Selbekk
Prosjektleder
40 00 19 08

Tirs. 10:10: Øvelser vi lærer av - Erfaringer fra Nasjonal Helseøvelse 2018

Olav Østebø

Navn

Olav Østebø


Virksomhet

Helse Stavanger HF


Stilling

ProsjektlederHovedfokus i foredraget:

Olav var prosjektleder for Nasjonal Helseøvelse 2018. Prosjektgruppen hadde ansvar å planlegge, gjennomføre og analysere øvelsen som innvolverte mer enn 6 000 personer. Han sier gjennomføringen har vært et enormt læringsprosjekt med grundig evaluering og analyser i etterkant. De kom frem til syv konkrete anbefalinger som ble overlevert Helsedirektoratet. I foredraget skal han gå tettere inn på dette og fortelle om hvordan øvelser kan legges opp for læring. 


Les mer her.

Tirs. 10:50: Nyheter i CIM - F24

Frode Lien Otnes

Navn

Frode Lien Otnes


Virksomhet

One Voice


Stilling

Administrerende direktørBakgrunn/erfaring:

Frode er administrerende direktør i F24 Nordics. Han er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. I 2006 startet han One Voice AS, med hensikten å utvikle et elektronisk krisestøtteverktøy. Frode har siden den gang ledet utviklingen av CIM og har aktiv prosjekterfaring fra implementeringen av CIM i blant annet regjeringens krisestøtteenhet og den omfattende implementeringen av krisehåndteringsverktøy hos DSB, fylkesmenn og kommuner. Sammen med Helsedirektoratet implementerte han også HelseCIM i alle landets helseforetak i 2012.

 

Hovedfokus i foredraget:

Frode presenterer nyheter som er lansert i CIM så langt i 2019, og spår noe om fremtiden.
Les mer her.

 

Fordes beste beredskapstips:

Den beste beredskapen er forebyggende!

Tirs. 11:15: F24 & One Voice: The story behind and the way forward

Christian Goetz og Dr. Joerg Rahmer

Navn

Christian Goetz og Dr. Joerg Rahmer


Virksomhet

F24 AG


Stilling

Members of the Board of DirectorsBakgrunn/erfaring:
Joerg (right) is as member of the Board of Directors at F24 AG responsible for Strategy, Innovation & Product as well as Product-Engineering and -Operations. He also serves as the spokesperson for the Board of Directors.

Christian (left) is founder and member of the Board of Directors at F24 AG. He is responsible for the areas of Sales, Marketing & PR, HR and Customer Service.

Hovedfokus i foredraget:
Joerg and Christian will introduce the F24 Group and amongst others elaborate how F24 will ensure to meet the growing requirements of all customers worldwide on a highest quality level.

 

Joergs og Christians beste beredskapstips:
Be equipped to deal with any critical situations!

Tirs. 12:45: Erfaringslæring - NTNU

Kristian Firing

Navn

Kristian Firing


Virksomhet

NTNU


Stilling

FørsteamanuensisBakgrunn/erfaring:
Kristian har lang fartstid fra operative miljøer, først som militært ansatt i Luftforsvaret, og senere som foreleser og forsker på operative miljøer. Han har skrevet mange bøker og vitenskapelige artikler, blant annet om  lederutvikling og verdien av trening og evaluering.  

 

Hovedfokus i foredraget:

"Øvelse gjør mester" er en setning som alle kan, men ikke mange skjønner dybden av. Dette ønsker Kristian at vi skal reflektere litt rundt og lære denne dagen. På veien fra novise til ekspert så forandrer måten man jobber på seg fra å være overveiende analytisk til å bli intuitiv. På ekspertnivå gjør man ting på feeling og magefølelse og tar likevel ofte de riktige beslutningene.


Les mer her.

Tirs. 13:30: Vi må tørre å snakke sammen - Finnmark politidistrikt

Ellen Katrine Hætta

Navn

Ellen Katrine Hætta


Virksomhet

Finnmark politidistrikt


Stilling

PolitimesterHovedfokus i foredraget:

Ellen Katrine Hætta frykter vi er fanget i gamle mønster her til lands og at det går på sikkerheten løs. Dette vil hun at vi skal gjøre noe med - sammen! Politimesteren i Finnmark kommer til CIM-konferansen 2019 for å få flere til å ta initiativ til en bedre utveksling av kunnskap, hendelser og beredskap. Og om forholdet vårt til Russland!

 

Les mer her.

Tirs. 15:00: Liv og store verdier på spill - Mattilsynet

Hedda Eli Høyland Aas

Navn

Hedda Eli Høyland Aas


Virksomhet

Mattilsynet


Stilling

BeredskapssjefHovedfokus i foredraget:

Mattilsynet har brukt CIM i to år og er blitt helt avhengige av den unike funksjonaliteten for å opprettholde en effektiv beredskap. Mattilsynet har stor makt til å gripe inn og fatte viktige beslutninger med store konsekvenser. Derfor er det ekstra viktig å ha et stabilt og trygt system som fungerer. Aas var sterkt involvert i den største militære øvelsen på norsk jord på 40 år – Trident Juncture. Med 50 000 soldater fra 31 land skjønte Mattilsynet fort at dette ikke bare var en øvelse for dem, men også en stor varslet hendelse. Hedda kommer til CIM-konferansen for å fortelle mer om Mattilsynets bruk av CIM og gjennomføringen av Trident Juncture med CIM på laget.

 

Les mer her.

 

Tirs. 16:00: Død over ringpermen, Øvre Romerrike brann og redning

Synne Aspås

Navn

Synne Aspås


Virksomhet

Øvre Romerrike brann og redning


Stilling

RådgiverHovedfokus i foredraget:

Flere store skogbranner herjet i fjor, men et dårlig system for loggføringer, rapporter og vedlikehold av beredskapsplaner gjorde jobben til Synne Aspås i Øvre Romerike brann- og redning tungvint. Men så begynte hun å bruke CIM! Synne kommer til CIM-konferansen for å snakke om hvordan en mindre organisasjon kan bruke CIM som et helhetlig styringssystem.

Les mer her.

Tirs. 16:30: Hybride hendelser - vår største trussel - ÅF Advansia

Jack Fischer Eriksen

Navn

Jack Fischer Eriksen


Virksomhet

ÅF AdvansiaBakgrunn/erfaring:

Jack har bakgrunn fra både politi og næringsliv.  Han har tidligere blant annet jobbet i STOP - Nordic Content Protection/Canal Digital AS. Der jobbet Eriksen blant annet med å bekjempe ulovlig streaming og ulovlig tilgang til fjernsynssendinger som mottas via parabol, digitalt bakkenett, IP-TV eller kabel-TV-anlegg.  Før dette jobbet Eriksen i tolv år i politiet. I juni 2019 gikk Jack fra stillingen som direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, til ÅF Advansia.

 

Hovedfokus i foredraget:

På CIM-konferansen skal Jack legge frem helt nye tall rundt sikkerhetshendelser i Norge, basert på intervju med 2500 ledere om hvor stor oversikt man har over trusselbildet til sin bedrift.

Jack sier: "Det er for få som leser myndighetenes risikovurderinger og tar i bruk rådene. Det er viktig med informasjonsflyt mellom næringene og myndighetene. Det er for lite åpenhet rundt hendelser og det gir et dårlig læringsgrunnlag".

 

Les mer her.

Konferansier: Eivind Moen

Eivind Moen

Navn

Eivind Moen


Virksomhet

One Voice


Stilling

Prosjekt- og leveransesjefBakgrunn/erfaring:

Eivind leder til daglig ressursene i F24 Nordics som bistår nye kunder med å ta i bruk CIM, eksisterende kunder med å ta i bruk nye moduler eller funksjonalitet, holder kurs og opplæring, og oppfølging av kunder. Til sammen utgjør dette syv ansatte. I tillegg opprettholder Eivind samarbeidet med partner One World AS.

 

Eivind har hovedtyngden av erfaring og utdanning fra Forsvaret, hvor han har utdannet og ledet operative enheter samt jobbet med lederutvikling og krisehåndtering.

 

Hovedfokus:

Eivind har vært prosjektleder for CIM-konferansen de siste fem årene. I år har han overlatt roret til andre, men han slipper ikke unna å lede oss igjennom programmet med sin stødige hånd.