Program 2019

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Tove Selbekk
Prosjektleder
40 00 19 08

CIM-konferansen 2019

Velkommen til CIM-konferansen 2019! Nøyaktig tidsplan og rekkefølge kan endres.  Les mer om foredragsholdere her.

Dag 1 - Program

 • 08:00
  Registrering åpner. Konferansesalen åpner og vi bemanner demo-bord
 • 10:00
  Velkommen. Eivind Moen, F24 Nordics
 • 10:10
  Åpningsforedrag: Øvelser vi lærer av - Erfaringer fra Nasjonal Helseøvelse 2018, Prosjektleder Olav Østebø, Helse Stavanger HF
 • 10:50
  Nyheter i CIM. Frode Lien Otnes, F24 Nordics AS
 • 11:15
  F24 & One Voice: The story behind and the way forward. Dr. Joerg Rahmer og Christian Goetz, F24 AG
 • 11:40
  Lunsj
 • 12.45
  Kristian Firing, Luftkrigsskolen/NTNU
 • 13:30
  Politimester Ellen Katrine Hætta, Finnmark politidistrikt.
 • 14:15
  Pause
 • 14:30
  Beredskapssjef Ann Kristin Brunborg, Oslo kommune
 • 15:00
  Beredskapssjef Hedda Høiland Aas, Mattilsynet
 • 15:30
  Pause
 • 16:00
  Synne Aspås, Øvre Romerike brann og redning
 • 16:30
  Jack Fischer Eriksen, ÅF Advansia
 • 17:00
  Slutt faglig program Dag 1
 • 19:00
  Middag med utdeling av CIM-awards

Dag 2 - Program

 • 09:00
  CIM erfaringsdeling - Se detaljer lenger ned på siden
 • 13:00
  Lunsj
 • 14:00
  Takk for i år!

Dag 2 - Beskrivelse

Vi vier hele dagen til faglige diskusjoner og dypdykk inn i ulike løsninger og løsningsforslag om hvordan CIM, digitale løsninger og teknologi kan løse virksomhetens utfordringer og bidra til å skape effektiv håndtering. Temaene presenteres innen tre faglige tilnærminger, og du må velge hvilken gruppe du skal delta i.

 

I påmeldingsskjema angir du hvilken gruppe du ønsker å delta på. Har du meldt deg på allerede vil du få en egen henvendelse hvor du bes velge gruppe for Dag 2. 

 

 

Gruppe 1: Risikobasert styringssystem

Dersom du arbeider i en virksomhet som bruker eller har tydelige ambisjoner om å benytte CIM som risikobasert styringssystem, kan dette være gruppen for deg. Du eller virksomheten er opptatt av å lære mer om oppbyggingen av et risikobasert styringssystem, risikoanalyser og systematisk arbeid med sikkerhet og beredskap. 

 

Tema: 

 • Styringssystem for sikkerhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 • Innføring av risikobasert styringssystem ved Norsk Polarinstitutt 
 • Mediehåndtering - støtte til håndtering av media og mediehenvendelser i CIM 
 • Bruk av CIM som styringssystem for nødnett i egen virksomhet 
 • Prosjektstyring med CIM 
 • Oppfølging av kompetanse og kvalifikasjoner med CIM 
 • Xpolar-øvelse som innføring i systematisk arbeid med sikkerhet og beredskap 

Bidragsytere: 

 • Tore Drtina – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 • Roger Sundkjer – Norsk Polarinstitutt 
 • Joachim Lilleøen - One World 
 • Victor Eklund - Xpolar  
 • Jan Terje Sæterbø - One Voice 

Sesjonen ledes av Yngve Dyrøy, One World

 

Gruppe 2: Beredskap og krisehåndtering

Dersom du arbeider i en virksomhet som bruker eller har tydelige ambisjoner om å bruke CIM til å ivareta arbeidet med beredskaps og krisehåndtering, kan dette være gruppen for deg. Du eller virksomheten er opptatt av å lære mer om mulighetene i CIM og hvordan dette påvirker håndteringen av planlagte og uønskede hendelser.

 

 • “100 meter fra katastrofe” - Helse Møre og Romsdal håndtering av “Viking Sky”-hendelsen 
 • Nasjonale varslingspunkter i CIM 
 • Reetaberling av CIM i Sivilforsvaret for å styrke beredskapen 
 • Ansatte- og pårørendehåndtering  
 • Oppbygging av kriserom
 • Arbeidsflater for kommunens kriseledelse
 • Krisekommunikasjonsplan i CIM 
 • Informasjonsflyt i kriseorganisasjonen 
 • Hvordan holde oversikt over øvingsaktivitet? 

 Bidragsytere: 

 • Hans Olav Ose – Helse Møre og Romsdal HF 
 • Hanna Hevrøy
 • Wegard Østby - NRK
 • Lars-Kristian Gjertsen – Sivilforsvaret 
 • Ingrid Castberg – St. Olavs hospital HF
 • Helena Anna Maria Arnesen - Helseetaten, Oslo Kommune 
 • Victor Eklund - Xpolar 
 • Morgan Grindheim – One World 

Sesjonen ledes av Njål Rosingaunet, One World

 

Gruppe 3: Operasjonsledelse

Dersom du arbeider i en virksomhet som bruker eller har tydelige ambisjoner om å bruke CIM til å ivareta vaktfunksjoner, døgnbaserte tjenester og operativ tilstedeværelse, kan dette være gruppen for deg. Du eller virksomheten er opptatt av å lære mer om å bruke CIM til sikkerhets- og vaktfunksjoner, operative funksjoner som 1. linjehåndtering, og andre funksjoner med et operativt fokus som eiendoms- og driftslogger, og oppdragshåndtering.

 

Tema: 

 • Bruk av CIM i vakt- og operasjonsfunksjoner – eksempler fra ulike virksomheter  
 • Enhetlig ledelsessystem (ELS) i CIM – hva og hvordan? 
 • Mediehåndtering - støtte til håndtering av media og mediehenvendelser i CIM 
 • Operasjonsledelse – hva er nytt og hva er veien videre i CIM?  
 • OneViewmonitorering av drift og sikkerhet med hendelseshåndtering i CIM
 • VannCIM 

Bidragsytere: 

 • Cato Ryan Lund – NTNU 
 • Lene Veraas - Norsk Vann
 • Lars Ottemo Gärtner - One World 
 • Joachim Lilleøen - One World 
 • Morgan Grindheim - One World 

Sesjonen ledes av Jørn-Ivar Hellesnes, One World

 

Meld deg på CIM-konferansen her