For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Program

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Marthe Torp
Administrativ koordinator
40 00 19 08

Dag 1 - Onsdag 26. september

 • 08:00
  Registrering åpner. Konferansesalen åpner og vi bemanner demo-deskene
 • 10:00
  Velkommen: Eivind Moen, One Voice AS
 • 10:15
  Sykkel-VM og samvirke. Ivar Konrad Lunde, Bergen kommune
 • 11:00
  Nyheter i CIM: Frode Lien Otnes, One Voice AS
 • 11:30
  Lunsj
 • 13:00
  Alternativ bruk av CIM til håndteringen av en uønsket hendelse. Jonny Brodersen, Nordland fylkeskommune og Ulf Klevstad, ENI Norge
 • 13:30
  Håndtering av hendelse og bruk av CIM. Ingrid Vik, TINE
 • 14:00
  Håndtering av "lyngbrannen på Frøya", Frøya kommune
 • 14:30
  Pause
 • 15:00
  Ansatt- og pårørendehåndtering ved kriser. Petter Skants, Sjømannskirken
 • 15:30
  TBA Kundeerfaringer/praktisk bruk av CIM
 • 16:00
  Pause
 • 16:15
  TBA Kundeerfaringer/praktisk bruk av CIM
 • 16:45
  TBA Kundeerfaringer/praktisk bruk av CIM
 • 17:15
  Dag 1 avsluttes
 • 19:00
  Middag med utdeling av CIM-awards

Dag 2 - Torsdag 27. september

 • 09:00
  CIM erfaringsdeling - Se detaljer lenger ned på siden
 • 13:00
  Lunsj
 • 14:00
  Takk for i år

CIM-konferansen dag 2

For å skape en arena og møteplass for å diskutere, dele, og hente inspirasjon og erfaring fra hverandre, deler vi oss i fire grupper slik at du og din virksomhet kan dele erfaringer med virksomheter noenlunde lik dere selv:

 1. Risikobasert styringssystem
 2. Operasjonsledelse
 3. Beredskap og krisehåndtering
 4. Kommunal sektor, DSB, fylkesmannsembetene og Sivilforsvaret

Muligheten til å velge gruppe vil komme fra august av. Da vil vi også kommunisere flere foredragsholdere og fasilitatorer i hver av gruppene, samt hvilke kundecaser som vi ser nærmere på.

 

Tema:

 • Daglig bruk
 • ROS-analyser
 • VTS-analyser
 • Erfaringer fra bruk av CIM under hendelse
 • Dilemmaer ved bruk av CIM
 • GDPR – hvordan har vi løst dette hos oss
 • Erfaringer fra implementering