For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Program 2018

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Marthe Torp
Administrativ koordinator
40 00 19 08

Dag 1 - Onsdag 26. september

 • 08:00
  Registrering åpner. Konferansesalen åpner og vi bemanner demo-bord
 • 10:00
  Velkommen. Eivind Moen, One Voice AS
 • 10:15
  Sykkel-VM og samvirke. Ivar Konrad Lunde, Bergen kommune
 • 11:00
  Nyheter i CIM. Frode Lien Otnes, One Voice AS
 • 11:30
  Lunsj
 • 13:00
  Alternativ bruk av CIM til håndteringen av en uønsket hendelse. Jonny Brodersen, Nordland fylkeskommune og Ulf Klevstad, ENI Norge
 • 13:30
  Håndtering av hendelse og bruk av CIM. Ingrid Vik, TINE
 • 14:00
  Håndtering av "lyngbrannen på Frøya". Marit Wisløff Norborg, Frøya kommune
 • 14:30
  Pause
 • 15:00
  Ansatt- og pårørendehåndtering ved kriser. Petter Skants, Sjømannskirken
 • 15:30
  Helhetlig risikostyring eller oppstykket og delt? Yousef Abu Afifi, Meteorologisk institutt
 • 16:00
  Pause
 • 16:15
  Beredskapskommunikasjon og omdømme - i et selskap under omstilling og utvikling. Jonette Øyen, Bane NOR
 • 16:45
  Mørketallsundersøkelsen 2018, noen smakebiter som bør interessere deg! Jack Fischer Eriksen, Næringslivets Sikkerhetsråd
 • 17:15
  Dag 1 avsluttes
 • 19:00
  Middag med utdeling av CIM-awards

Dag 2 - Torsdag 27. september

 • 09:00
  CIM erfaringsdeling - Se detaljer lenger ned på siden
 • 13:00
  Lunsj
 • 14:00
  Takk for i år

CIM-konferansen dag 2

For å skape en arena og møteplass for å diskutere, dele, og hente inspirasjon og erfaring fra hverandre, deler vi oss i fire grupper slik at du og din virksomhet kan dele erfaringer med virksomheter noenlunde lik dere selv.

 

I påmeldingsskjema angir du hvilken gruppe du ønsker å delta på. Har du meldt deg på allerede vil du få en egen hendvendelse hvor du bes velge gruppe for Dag 2. 

 

 1. Risikobasert styringssystem
  For virksomheter som bruker CIM til å ivareta omfattende deler av sin risikostyring. Daglig styring av risiko, kvalitet- og sikkerhetsarbeid, HMS- og avvikshåndtering, håndtering av planlagte og uønskede hendelser ivaretas i CIM.
  Målgruppe: Du som bruker, eller har ambisjoner om å bruke, CIM i et omfang av risikostyringen som går utover beredskap og krisehåndtering.
  Tema: CIM som helhetlig styringssystem, CIM til ISMS, informasjonssikkerhet, GDPR.
  Sesjonen ledes av Ynge Dyrøy, One World
  Sentral bidragsyter: Erik Hagemark, Meteorologisk institutt
 2. Operasjonsledelse
  For virksomheter som bruker CIM som verktøy for å ivareta vaktfunksjoner, døgnbaserte tjenester og operativ tilstedeværelse.
  Målgruppe: Du som bruker eller har ambisjoner om å bruke CIM til sikkerhets- og vaktfunksjoner, operative funksjoner som 1. linjehåndtering, og andre funksjoner med et operativt fokus som eiendoms- og driftslogger, og oppdragshåndtering.
  Tema: Arbeidsflater og daglig bruk av CIM,  24/7-virksomhet i CIM, effektive varslingsrutiner og evakueringsstyring.
  Sesjonen ledes av Jørn-Ivar Hellesnes, One World
 3. Beredskap og krisehåndtering
  For virksomheter som bruker CIM til å ivareta sitt arbeid med beredskap og krisehåndtering.
  Målgruppe: Du som bruker eller har ambisjon om å bruke CIM til å ivareta beredskap og krisehåndtering, som ønsker mer kunnskap, utvide horisonten og utforske mulighetene i CIM.
  Tema: Effektiv situasjonsrapportering med tydelig situasjonsbilde, hvordan man kan skaffe oversikt under krevende forhold, beslutningsstøtte, EPS beredskap og omdømme.
  Sesjonen ledes av Hein Gabrielsen, One World.
  Sentral bidragsyter: Wegard Østby, NRK
 4. Kommunal sektor, DSB, fylkesmannsembetene og Sivilforsvaret
  Kommunene representerer en stor og mangfoldig gruppe CIM-brukere, med et stort spenn i bruk og omfang. Mulighetene i CIM under rammeavtalen er derimot like, i tillegg til andre sammenfallende eksterne rammefaktorer. Lær av andre, og del dine erfaringer! DSB er en sentral bidrasgyter i denne gruppen.
  Tema: Bruk av ROS-metodikk og sikringsrisikoanalyse ved gjennomføring av kommunal helhetlig ROS, beredskapsplaner og tiltakskort, utnyttelse av CIM og DSBs tilbud, etablering og vedlikehold av krisehåndteringskompetanse, med mer.  
  Finn detaljert agenda for offentlig sektor her.
  Sesjonen ledes av Morgan Grindheim, One World
  Sentral bidragsyter: DSB, Jan-Ivar Jenssen fra Auskog-Høland kommune, Jan Terje Sæterbø fra One Voice og Victor Eklund fra Xpolar.

Vi kommer til å kommunisere flere foredragsholdere og fasilitatorer i hver av gruppene, samt hvilke kundecaser vi ser nærmere, fortløpende på denne siden.

 

Meld deg på CIM-konferansen her